Verkstad

service (40K)

Maskinservice AB har en unik kombination av kompetens och erfarenhet, nytänkande förenat med traditioner. Variationen ger oss styrkan att hitta bästa lösning och flexibilitet för att du ska få hjälp i rätt tid. Både på verkstad och i fält.

Våra tekniker utbildas kontinuerligt hos våra leverantörer. De har alla en hög allmän kunskapsstandard men var och en är speciellt inriktad på några speciella maskintyper eller leverantörer. Flera har en kompetensnivå som normalt bara återfinns på leverantörs- och tillverkarnivå. Till sin hjälp har de modern utrustning.

Verkstaden är ändamålsenligt utrustad och har utrymme och lyftkapacitet för både stora och tunga maskiner för lantbruk, skog och entreprenad.

Verkstaden har också vana att hantera småmaskiner, vi har t.ex. auktoriserad service på Honda ATV, och Massey-Ferguson gräsklippare.

En större tvätthall finns, den hyrs också ut till den som vill tvätta själv.

Ackrediteringar för bl. a. AC-arbeten och brandbesiktningar finns.

Miljöpåverkan: Bolagen uppfyller myndigheters miljökrav. Allt avfall, miljöfarligt och ofarligt, liksom oljor, batterier, glykolvatten och liknande sorteras och hanteras genom avtal med RagnSells.

Öppettider

Må-To 7-16, Fre 7-15.
Under högsäsonger utökat öppethållande.

Tel: 018-10 21 30
Fax: 018-13 35 35