Om företaget

infart (16K)

1992 bildas Agro Maskin AB som från start får ett antal viktiga agenturer som MF, Kverneland och Trejon. 1993 bildas Petterssons Maskinservice AB, med annan ägare, som sedan handhar service och reservdelar bland annat för de fabrikat Agro Maskin AB representerar. 2006 Generationsskifte. Anställda i bolagen köper Agro Maskin AB samtidigt som Pettersons Maskinservice AB köps in som dotterbolag och namnändras till Maskinservice i Uppsala AB.

Bolagen sysselsätter för närvarande 18 personer.

Försäljning

Förutom traditionell försäljning arbetar vi också med förmedling från uppdragsgivare av maskiner som av olika anledningar "blir över". Flertalet maskiner köper vi från generalagenter men viss egen import förekommer också. Våra viktigaste leverantörer hittar du här.

Reservdelar

Vi lagerhåller reservdelar i förhållandevis hög omfattning för de märken vi representerar liksom för de märken vi har auktoriserad service för. Medvetenheten om vad ett stillestånd kan innebära för någon av våra kunder är stor på alla nivåer i företagen. Jourverksamhet bedrivs av både verkstad och reservdelar under högsäsong. Butik: Välsorterad butik med inte bara de allra mest omsatta tillbehören och förnödenheterna. Specialister på stängsel med allt som behövs till konkurrenskraftiga priser. Våra viktigaste leverantörer hittar du här.

Verkstad

Välutrustad verkstad med stor kapacitet i yta, höjd och lyftmöjligheter. Välutbildade servicetekniker med bred allmänkunskap och spetskompetenser inom skilda områden. Flera med lång erfarenhet i branschen, några yngre med kortare erfarenhet och nya kunskaper, men alla med samma starka vilja att göra ett bra jobb och att lösa problem så smidigt som möjligt. Dina tryggaste maskinköp skall Du kunna göra hos oss.