Försäljning

Trygga maskinköp

Agro Maskin AB och Maskinservice AB är medlemmmar i Maskinleverantörerna, ML.
ML är en intresse-organisation där tillverkare, importörer och återförsäljare i landet är anslutna. Förbundets huvuduppgifter är att verka för sunda och rättvisa regler i handeln med lantbruks- och skogsmaskiner. Som ett led i detta arbete har i samarbete med LRF avtalsvillkor för handel med nya och begagnade maskiner och för verkstadsarbeten tagits fram och etablerats.

Nu gällande avtalsvillkor är "Lantbruk 05".

ML (4K)