AGRO MASKIN I UPPSALA AB

Bolaget bildades 1992. Maskinservice i Uppsala AB, som handhar service, reservdelar och butiksverksamhet, köptes 2006 in till ett helägt dotterbolag. Bolaget ägs av flera i bolagen verksamma personer. I bolagen sysselsätts c:a 18 personer och verksamhets-
året 08/09 omsattes totalt 88 mkr. 7400

ÖPPETTIDER

Vardagar
Butik: 7-17
Försäljning: 7.30-17
Verkstad: 7-16,
fre 7-15
 

VÃ.¤dret Uppsala