AGRO MASKIN I UPPSALA AB

Bolaget bildades 1992. Maskinservice i Uppsala AB, som handhar service, reservdelar och butiksverksamhet, köptes 2006 in till ett helägt dotterbolag. Bolaget ägs av flera i bolagen verksamma personer. 7400

ÖPPETTIDER

Vardagar
Butik: 7-17
Försäljning: 7.30-17
Verkstad: 7-16,
fre 7-15


Skördejour
lö-sön tills vidare vid tjänlig väderlek
Jouröppet kl 9-13

Utökad telefonjour helger kl 13-16
vardagar till kl. 18
Tel. 070-31 88 854
jouravgifter debiteras  

VÃ.¤dret Uppsala