AGRO MASKIN I UPPSALA AB

Bolaget bildades 1992. Maskinservice i Uppsala AB, som handhar service, reservdelar och butiksverksamhet, köptes 2006 in till ett helägt dotterbolag. Bolaget ägs av flera i bolagen verksamma personer. 7400

ÖPPETTIDER

Vardagar
Butik: 7-17
Försäljning: 7.30-17
Verkstad: 7-16,
fre 7-15
 

AKTUELLT

SKÖRDEJOUR
Telefonjour
tel. 070-3188854
vardagar 17-19
lörd-sönd 9-14
jouravgift uttages,
600 kr/ärende

Vi söker: Mekaniker

Företagets dataskyddspolicy

VÃ.¤dret Uppsala